QUINA BROCA ESCOLLIR

trepant-paret

PER A MATERIALS D’OBRA AMB BROQUES ESTÀNDARD PER PARETS

RAJOLES

El problema amb les rajoles consisteix a centrar bé la broca, ja que la seva superfície és molt lliscant. Per tant, el millor és marcar primer amb l´ajuda d’un punxó o amb una clau, el punt a foradar perquè fem un petit forat la rajola i així la broca no es mogui del lloc. Has de començar amb poques revolucions i sense percutor. La pressió sobre el trepant també ha de ser poca per evitar que esquerdis la rajola.

Per foradar rajoles, ceràmica, porcellana, etc., també pots fer servir les broques per a vidre.

GRES

El gres és un material molt dur i per tant és imprescindible l’ús de broques de màxima qualitat i molt recomanable la utilització d’un martell percutor o un trepant professional. Has de començar sense percussió i posar-la un cop iniciat el trepant.

PER A MATERIALS D’OBRA AMB BROQUES MULTIÚS O UNIVERSALS

Les millors broques per foradar materials d’obra són les multiús o universals, no cal posar percussió doncs trepen tallant el material. D’aquesta manera, evitem el perill de trencament en materials fràgils com les rajoles o el marbre, i taladrarem sense problemes materials duríssims com el gres. No necessitarem un trepant d’última generació per foradar, ja que no és necessària excessiva potència ni velocitat i a més no admeten percussió.

PLÀSTIC

Per a foradar plàstics haurem d’utilitzar broques per a metall i el trepant sense percussió. Les possibles rebaves que queden es treuen fàcilment amb una llima o amb paper de vidre.

METALLS

Al trepar metalls es produeix una fricció molt gran pel que sempre és recomanable refrigerar amb taladrina (és un líquid refrigerant i lubricant).

Si no es disposa d’ella es pot refrigerar amb aigua simplement. Les broques al cobalt poden utilitzar-se sense refrigerant.

El trepant s’ha de fer servir sense percussió, i com més dur sigui el metall a trepar, més problemàtic (acer inoxidable) i a més durada o precisió vulguem, millor ha de ser la broca.

FUSTA

trepant-fusta

La fusta és un material bastant tou en general i només requereix la utilització de broques especials per a fusta i l’ús del trepant sense percussió. Amb algunes fustes molt dures pots utilitzar broques per a metall que tindran millor rendiment.

Per a la utilització de broques planes és molt recomanable l’ús de suport vertical o trepant de columna, ja que aquest tipus de broca ha d’entrar totalment perpendicular a la superfície a foradar.

Per a minimitzar l´estellament de la fusta, pots utilitzar la broca ben afilada i adequada al material que estiguis trepant. En fusta s’ha d’utilitzar una broca de tres puntes. Un truc és començar el trepant per l’altra cara abans que traspassi totalment, però té l’inconvenient del difícil centrat perfecte del segon trepant.

VIDRE

trepant-vidre

Per a foradar vidre tan sols cal disposar de broques especials que tenen una punta de metall dur (carbur de silici o widia) en forma de punta de llança.

S’ha de refrigerar i lubricar amb trementina (aiguarràs), aigua o petroli. És molt convenient fixar fermament la peça i utilitzar un suport vertical.

La refrigeració es pot aconseguir posant un cèrcol o anell de massilla o plastilina al voltant del punt a foradar omplint tot seguit del refrigerant (trementina, aigua o petroli).

PLADUR

Per a realitzar forats en pladur utilitza una broca universal. Si al trepar et topes amb un dels perfils metàl·lics que uneixen les plaques, pots seguir perforant amb una broca per a metall fins a aconseguir la profunditat necessària.

MESURES DE SEGURETAT AL TREPAR

  1. Protegir la vista amb ulleres adequades, davant la possibilitat que un resquill o ferritja s’introdueixi en un ull, encara que díficilmente pugui passar és millor prevenir.
  2. . És molt important utilitzar la broca adequada al material a treballar, ja que en cas contrari, a banda que no es realitzarà bé la feina, podem tenir un accident. Per exemple, amb una broca de paret o de fusta, mai podrem foradar metall, encara que no obstant això, amb una de metall podrem foradar fusta però no paret. Per això recomanem utilitzar sempre la broca apropiada a cada material.
  3. La qualitat de la broca influirà en el resultat i precisió del foradament i en la durada de la mateixa. Per tant és aconsellable utilitzar sempre broques de qualitat, sobretot en les de molt ús (de paret, per exemple) o quan necessitem especial precisió.
  4. Mai forçar en excés la màquina i mantenir-la sempre perfectament subjecta durant el trepatge.
  5. Subjectar fermament la peça a treballar. Sobretot les peces petites, làmines o xapes primes convé que estiguin perfectament subjectes, ja que en ser lleugeres, es pot produir un efecte de cargol pel qual en el moment que travessem la peça, aquesta puja per la broca i pot danyar les mans.
  6. Apagar la màquina quan anem a realitzar un canvi de broca o la neteja de la mateixa.

Comparteix aquest consell