CONSELLS PER ADHESIUS

Cola blanca fuster amb pinzell

Adhesiu de contacte a força de policloroprè i resines sintètiques. D’us universal, aquest adhesiu es pot utilitzar sobre: fusta, suro, teixits, metalls, goma, cuir, etc.

Utilització:

Silicona
 • Enganxat de laminats, estratificats, panells lacats, suro, plaques aïllants sobre fusta, aglomerats i xapa metàl·lica.
 • Enganxat de diversos materials com teixits, suro, fibra de vidre, etc. Amb l’excepció de poliestirè expandit.
 • Utilitzar sempre encolant les 2 superfícies.

Característiques

 • Fàcil d’estendre amb el pinzell o espàtula, estenent una capa regular de la cola.
 • És inflamable, ventilar l’estada, no fumar, treballar lluny de qualsevol matèria incandescent.
 • Enganxat instantani.

Consells

 • No és aconsellable fer servir la cola per fixar elements que estiguin sotmesos contínuament a esforços de tracció.
 • No es pot fer servir en determinats materials, ja que alguns es veuen atacats pel dissolvent de la cola, com l´estirè (porexpan).
 • Per aplicar-la, les superfícies de contacte han d’estar netes de pols i greix, cobrint les dues superfícies a unir i esperant un temps d’ almenys 15 minuts (o les indicades en cada envàs pel fabricant) perquè s’evapori el dissolvent.
 • Un truc per saber si ha passat el temps suficient és tocar la cola amb la punta dels dits i si no queden “pringats” és el moment per a procedir a la unió de les parts, fent pressió en els elements a enganxar.
 • Aquesta cola no permet el rectificat dels elements enganxats, per tant hem d´aplicar-la amb molt de compte, tampoc requereix que s’estrenyi, però sí l’eliminació de les eventuals bosses d’aire que es formin a l’interior, per la qual cosa, és perfecte per a llocs on no puguem fer servir elements de fixació. Tampoc es pot realitzar la unió mentre la cola no estigui en condicions, ja que la unió serà poc sòlida.
Cola blanca fuster amb pinzell

Com s’ha d’utilitzar

 • Remoure la cola abans d’utilitzar-la, aplicant-la en les dues cares.
 • Les superfícies han de ser planes, seques, sense pols i desgreixades per al seu encolat.
 • Haurem de polir i desengreixar amb un abrasiu les superfícies llises i els metalls.
 • L’estat de les superfícies abans de l’encolat condiciona la seva durada.

Neteja

La cola seca i la fresca es neteja amb acetona i tricloroetilè.

Adhesiu de cianoacrilat

Els adhesius de cianoacrilat són els més estesos de tota l’àmplia família d’adhesius existents avui en dia, el seu èxit està basat en la rapidesa d’assecat al costat de la facilitat d’adhesió sobre un ampli ventall de materials, i l’extraordinària resistència mecànica que aconsegueixen amb només unes petites gotes d’adhesiu.

Però no tot són avantatges, aquests adhesius disposen de molt baixa resistència enfront d’accions químiques com l’aigua i accions físiques com la llum solar, és per això, que no són adequats per a realitzar unions que estiguin exposades a la intempèrie.

Els cianoacrilats són àmpliament utilitzats per realitzar reparacions de peces trencades com ceràmica, plàstics o metalls d’una manera senzilla i fiable.

És un adhesiu instantani, molt utilitzat per a la majoria de materials de la llar, exceptuant els vidres, que és poc aconsellable, ja que deixa un residu de color i no dóna transparència al vidre.

Comparteix aquest consell