CONSELLS PER ESCOLLIR L’ADHESIU CORRECTE

Per aconseguir unions eficaces, fer servir l’adhesiu més adequat per a cada cas és essencial. Per facilitar aquesta elecció dins d’una gama tan extensa com la dels adhesius, tindrem en compte els següents factors:

 • El tipus de material
 • La força i la resistència necessàries
 • La rapidesa
 • La flexibilitat
 • La capacitat de reomplir
 • La transparència
 • Les condicions de temperatura

Per a cada adhesiu existeixen una gran varietat de formats i mides (tubs, xeringues, esprais, pots, cartutxos i/o llaunes), i també diferents sistemes d’aplicació. D’aquesta manera podrem triar el format més útil i senzill d’utilitzar a cada cas.

De quin MATERIAL es tracta?

Hi ha adhesius molt polivalents però determinats materials són delicats, com per exemple els miralls o el poliestirè expandit, i no admeten determinats dissolvents. D’altra banda, materials com el vidre o el cristall requeriran un adhesiu transparent per tal que no es noti la seva presència. Els materials més habituals per enganxar sobre sí mateixos o combinats són:

 • Rajoles
 • Fang escaiola
 • Vidre cristall
 • Suro
 • Cuir, pell
 • Miralls
 • Goma cautxú
 • Fusta, estratificat
 • Marbre, pedra, gres
 • Metacrilat
 • Metalls
 • Paper, cartró
 • Plàstics
 • Porcellana, ceràmica
 • Porexpan
 • Teixits

Necessita molta RAPIDESA?

Els adhesius instantanis són els més ràpids i enganxen en pocs segons. També existeixen fórmules que enganxen en 90 segons o en 5 minuts com a màxim. A més rapidesa de l’adhesiu, menor serà el temps de rectificació.

Necessita ALTA RESISTÈNCIA?

Caldrà esbrinar quants kg/cm2 ha de suportar la unió, i si estarà sotmesa a canvis sobtats de temperatura, cops o vibracions, contacte amb dissolvents, aigua, humitat o intempèrie.

Necessita FLEXIBILITAT?

Molt important si es tracta d’enganxar cuir, goma, pell, plàstics flexibles o teixits. Un adhesiu flexible s’adaptarà millor als moviments del material.

Necessita capacitat de reomplir?

Si les peces a enganxar no encaixen perfectament o les superfícies de les mateixes són irregulars o poroses, serà necessari un adhesiu-massilla amb bona capacitat per reomplir.

CONSELLS I TRUCS PER ENGANXAR AMB ÈXIT

La unió perfecta depèn de la seva correcta aplicació. En general per a qualsevol adhesiu cal seguir les següents passes:

 • NETEJAR (polir si fos necessari) i ASSECAR bé les superfícies que es volen enganxar.
 • APLICAR la quantitat necessària d’adhesiu.
 • RESPECTAR els temps d’enganxat i enduriment total.
 • Una vegada aplicat el producte, CONSERVAR l’envàs ben tancat a un lloc fresc i sec.

Llegeixi sempre les instruccions d’ús, els consells i les precaucions que apliquen a cada producte.

Comparteix aquest consell