ELS PRINCIPALS TIPUS DE BROQUES

brocas

1. BROQUES PER A METALLS

Serveixen per foradar metall i alguns altres materials com plàstics per exemple, i fins i tot fusta quan no requerim especial precisió. Estan fetes d’acer ràpid (HSS), encara que la qualitat varia segons l’aliatge i segons el mètode i qualitat de fabricació. Principalment existeixen les següents qualitats:

  • HSS LAMINADA. És la més econòmica de les broques de metall. És d’ús general en metalls i plàstics. No és de gran durada.
  • HSS RECTIFICADA. És una broca de major precisió, indicada per a tot tipus de metalls semidurs (fins a 80 Kg. / Mm²) incloent fosa, alumini, coure, llautó, plàstics, etc. Té gran durada.
  • HSS TITANI RECTIFICADA. Estan recobertes d’un aliatge de titani que permet foradar tot tipus de metalls amb la màxima precisió, incloent-hi materials difícils com l’acer inoxidable. Són d’extraordinària durada (necessiten utilitzar refrigerant).
  • HSS COBALT RECTIFICADA. Són broques de màxima qualitat, i estan recomanades per foradar metalls de tot tipus incloent els molt durs (fins a 120 Kg. / Mm²) i els acers inoxidables. Tenen una especial resistència a la temperatura, de manera que es poden utilitzar sense refrigerant i a altes velocitats de tall.

2. BROQUES MULTIÚS O UNIVERSALS

S’utilitzen exclusivament sense percussió i serveixen per a perforar fusta, metall, plàstics i materials d’obra. Si la broca és de qualitat, és la millor per a perforar qualsevol material d’obra, especialment si és molt dur (gres, pedra) o fràgil (rajoles, marbre). Taladren els materials d’obra tallant el material i no trencant-lo com les broques convencionals que utilitzen percussió, per això es poden utilitzar sense problemes fins i tot amb trepants sense cable encara que no siguin molt potents.

3. BROQUES ESTÀNDARD PER PARETS

S’utilitzen per a perforar parets i materials d’obra exclusivament. No serveixen per a metalls ni fusta. Tenen una plaqueta a la punta de metall dur que és la que va trencant el material. Es poden utilitzar amb percussió. Bàsicament existeixen dues qualitats:

  • LAMINADA AMB PLAQUETA DE CARBUR DE TUNGSTÈ (widia). El cos és laminat i està indicada per a guix, ciment, maó, uralita, pedra arenosa i pedra calcària.
  • FRESADA AMB PLAQUETA DE CARBUR D’ALT RENDIMENT. El cos està fresat, i a més de tots els materials anteriors, perfora sense problemes marbre, formigó, pissarra, granit i en general tot tipus de pedra. El seu poder de penetració i la seva durada és molt superior a l’anterior.

4. BROQUES DE TRES PUNTES PER FUSTA

Són les més utilitzades per a taladrar fusta i solen estar fetes d’acer al cromovanadio. Hi amb diferents talls, però no hi ha grans diferències quant a rendiment. En el cap té tres puntes, la central, per centrar perfectament la broca, i les dels costats que són les que van tallant el material deixant un orifici perfecte. S’utilitzen per a tot tipus de fustes: dures, toves, contraxapats, aglomerats, etc.

5. BROQUES LLARGUES PER FUSTA

Per fer trepants molt profunds en fusta s’utilitzen unes broques especials amb els fils endurits, i amb una forma que permet una perfecta evacuació de l’encenall.

6. BROQUES PLANES O DE PALA PER FUSTA

Quan el diàmetre de l’orifici que volem practicar a la fusta és gran, es recorre a les broques planes, ja que permeten poder introduir-les al portabroques del trepant. Són una mica més difícils d’usar, ja que cal mantenir ferma la perpendicularitat del trepant, pel que és molt recomanable fer servir un suport vertical.

7. BROQUES FRESA PER ACOBLAMENTS EN FUSTA

Són unes broques especials que a la vegada que fan el forat cec on es cargolarà el cargol d’encaix, avellanan la superfície perquè el cap del cargol quedi perfectament ras amb la superfície.

8. BROQUES D´AVELLANAR

Serveixen per incrustar a la fusta cargols de cap avellanat. S’utilitzen després d’haver fet l’orifici pel cargol amb una broca normal.

9. BROQUES PER A VIDRE

Són broques compostes per una tija i una punta de carbur de tungstè (widia) amb forma de punta de llança. S’utilitzen per foradar vidre, ceràmica, rajoles, porcellana, miralls, etc. És molt recomanable la utilització d’un suport vertical o trepant de columna i la refrigeració amb aigua, trementina (aiguarràs) o petroli.

10. CORONES O BROQUES DE CAMPANA

Per fer orificis de gran diàmetre, s’utilitzen les corones o broques de campana. Hi ha per a tot tipus de materials (metalls, obra, fusta, vidre).

11. LÍMIT DE PROFUNDITAT DEL TREPANT I TOPALLS PER BROCA

Quan volem foradar a una profunditat exacta haurem d’utilitzar un límit de broca. Aquest element consisteix en un anell amb un o dos cargols presoners. S’introdueix l’anell a la broca i es fixa a ella amb els cargols a una distància de la punta igual a la profunditat de l’orifici. Gairebé tots els trepants moderns porten una guia amb límit en el propi trepant per aquesta mateixa funció.

brocas-varias

Comparteix aquest consell