ENVERNISSAR DIFERENTS SUPERFÍCIES

barniz-madera

QUÈ NECESSITEM I COM ENVERNISSAR OBJECTES I MOBLES DE FUSTA?

barniz-portada

Al marge de l’objecte que volem envernissar: porta, taula, cadira, paret, etc., la pauta a seguir dependrà de l’estat de la superfície i la ubicació a l’interior o exterior de l’habitatge.

Un cop preparada la superfície de la fusta ens disposem a aplicar el vernís. No sense abans haver retirat qualsevol ferratge que pogués tenir instal·lat que dificulti l’operació, generalment és més fàcil treure uns cargols que netejar les peces metàl·liques, manetes, frontisses, etc.

Envernisseu utilitzant pinzell, corró o pistola qualsevol opció és vàlida, dependrà de l’extensió de la superfície, formes de la mateixa, racons, relleus, etc.

Per a un bon acabat són necessàries dues capes de vernís. Tenir present passar el paper de vidre fi i suau abans de donar la segona mà de vernís, per obrir el porus i aconseguir una millor adherència i uniformitat en l’última capa.

Hi ha una extensa gamma de vernissos en la línia de decoració: sintètics i acrílics, brillants, setinats i mates. També amb tints imitació als colors de les fustes clàssiques: roure, pi, cirerer, caoba, noguera, faig, etc.

També hi ha tints de colors llisos, semitransparents que permeten veure les vetes de la fusta. Independentment del color de l’acabat, els passos a seguir pràcticament són els mateixos.

COM ENVERNISSAR

Superfícies no tractades

preparar-madera

Polir la fusta sempre en el sentit de les vetes, utilitzant tac d’esmeril, paper de vidre tradicional o màquina fregadora.

Tant si utilitzem uns com altres, és important saber que els abrasius tenen diferents grans: fi, mitjà i gruixut. En els treballs d’envernissament és preferible usar gra fi, ja que els mitjans i gruixuts són més agressius i poden marcar la fusta.

Suavitzar els possibles cantons vius que pogués tenir la fusta.

Netejar a fons la superfície, per tal d’eliminar tota la resta del polit, resines i imperfeccions de la fusta.

Utilitzar un drap humit o impregnat d’aiguarràs.

Quan es tracta de fusta nova és recomanable abans d’envernissar donar una capa de fons protector de la fusta protegint-la de les inclemències del temps, i deformacions

Deixar assecar i donar una passada de vidre molt fina i suau, no es tracta de polir, es tracta d’obrir el porus, ja que ha quedat segellat amb el protector. En cas de no fer-ho en aplicar el vernís, l´aniríem desplaçant d’un costat a un altre originant una capa de vernís molt irregular.

Superfícies que estan a l’exterior

Bàsicament seguir les indicacions del punt 1 només que el vernís que aplicarem serà especial per a la intempèrie.

Superfícies en mal estat

Quan hi ha zones que s’ha aixecat el vernís, ha marxat i tota la superfície està de forma irregular, no es resol donant una mà de vernís sobre la part espatllada.

Cal retirar completament tot el vernís fins a deixar la fusta neta. Per a això utilitzarem un decapant o treu-pintures i vernissos.

L’efecte d’aquest producte és reaccionar químicament amb el vernís vell i estovar-lo permetent poder retirar-ho amb l’ajuda d’una espàtula.

La reacció es produeix molt ràpida pel que hem d’aplicar-la en trams molt petits i retirar-lo immediatament. Si apliquem zones molt àmplies, se’ns endurirà part d’ella abans d’haver retirat tot el vernís.

El decapant és un producte molt agressiu i s’han de prendre precaucions amb guants evitant en tot moment que ens toqui la pell.

Un cop tinguem la fusta neta de restes del vernís, procedirem com en el punt 1.

Comparteix aquest consell