QUIN TREPANT ESCOLLIR

trepant-bosch-util

COM ESCOLLIR EL MÉS ADEQUAT A LES TEVES NECESSITATS?

Saps que no necessites el mateix trepant per penjar un quadre que si vas a perforar una paret?

Avui dia existeixen multitud de trepants de diferent tipus i potència. Depenent de l’ús que vagis a donar-li, pots decantar-te per un trepant sense percussió o amb percutor. Aquests poden incorporar nombrosos accessoris que amplien les seves possibilitats i permeten realitzar treballs com polir o decapar, tot tipus de superfícies.

Trepant amb cable

trepant-cable-bosch

Gràcies a la seva acció percutora, es pot fer servir per treballar en tot tipus de superfícies dures, formigó, maó, ciment i parets.

Avantatge: Facilitat d’ús sempre que hi hagi una presa d’electricitat a prop. Màxim rendiment de forma continuada.

Desavantatge: Són una mica més pesats que els trepants amb bateria. El cable pot ser molest per a treballar en determinats moments.

Permeten adaptar la força i la velocitat depenent
del material a perforar.

Propietats particulars dels trepants amb cable:

Potència: Determina la força de l’aparell i s’expressa en watts. Aquells amb potència inferior a 750W són adequats per a treballs domèstics; els de 750W o més potència són els indicats per a treballs per professionals.

Control de velocitats: Els trepants amb cable poden tenir una o dues velocitats. El que permet regular la velocitat de gir i per tant, la seva precisió i capacitat de treball. Les velocitats lentes fan que giri més a poc a poc però amb més força, pel que són les recomanades per treballar sobre materials molt durs. Per contra, les velocitats altes són recomanades per a la resta de materials.

Percussió: El trepant de percussió fa les funcions de gir de la broca i un altre de martelleig. Els que no incorporen la funció de percussió s’utilitzen per a treballs amb materials que no tinguin una gran duresa, per exemple no seria apta pel maó o el formigó. També és l’adequat per a cargolar.

Amb percussió: Gràcies al mecanisme de percussió, que copeja i trepa al mateix temps, podràs trepar en tot tipus de materials, fins i tot els de major duresa.

Reversibilitat: Pràcticament tots els trepants tenen la funció de gir reversible, que giren en tots dos sentits. Això permet treballs de cargolament i descargolament.

Taladres sense cable (amb bateria):

trepant-bateria-bosch

És el més recomanable per a realitzar treballs senzills de bricolatge, com pot ser el muntatge de mobles kits.

Avantatge: Donen més llibertat de moviments, i facilitat per arribar a llocs menys accessibles, desplaçar-nos d’un lloc a un altre sense problemes per arribar a una presa de llum. Ideal per a treballar en zones exteriors o jardins.

Desavantatge: La durada de la bateria pot limitar-nos, ja que no es pot realitzar un treball de llarga durada fins a tornar a recarregar la bateria.

Existeixen dos tipus de bateries: les de liti i les de niquel-cadmi.

Es recomana les de liti, ja que les seves característiques són més adequades i milloren el rendiment del trepant, aquestes bateries no cal que es descarreguin senceres per tornar a carregar-se, allargant la seva vida útil.

Propietats a tenir en compte a l’hora d’escollir el tipus de bateria

El més important és el voltatge (V), a major voltatge, més capacitat de treball. Les bateries de liti triguen molt menys temps a carregar-se que les de níquel-cadmi, a més les bateries de liti són més lleugeres i triguen més temps a descarregar-se, el que permet treballar durant més hores.

Comparteix aquest consell