QUINA ÉS LA MILLOR CLAU PER CASA MEVA?

Claus de seguretat

Encara que sembli increïble, les claus més sofisticades i “segures” que podem comprar avui en dia per protegir la nostra llar o empresa, són una evolució d’una patent de l’any 1848.

El terme seguretat ha estat emprat per molts fabricants com un reclam per vendre els seus productes i actualment és un genèric de gairebé tots els productes. Aquest és el veritable problema, comercialment gairebé totes les claus del mercat són publicitades com a “claus de seguretat”.

A l’altre costat tenim als lladres, entrenantse cada dia per millorar la seva habilitat en obrir portes i amb molts tutorials a internet per aprendre en pocs dies a fer servir eines tècniques que amb molt poc coneixement poden obrir portes sense forçar el pany com la tècnica del bumping.

Amb tot aquest embolic es troba l’usuari, que sense ser un expert ha de triar entre productes d’alta seguretat o d’extrema seguretat davant d’un venedor infal·lible.

Com reconèixer una clau de seguretat anti bumping?

Probablement l’estètica i el nombre de forats de la clau, són els detalls amb els quals es fixe qualsevol persona per valorar la suposada qualitat o seguretat de la clau en qüestió. Potser en algun cas també influeix la marca del fabricant, el servei o atenció del profesional que ens aten o simplement el preu.

Malauradament és molt difícil per un usuari (no professional) distingir amb encert el nivell de seguretat de la clau de la seva instal·lació. Les diferències visuals en molts casos són mínimes però la protecció que ofereixen davant dels lladres poden ser decisives per evitar el robatori dels 3 minuts… silenciós i molt ràpid.

El ganzuat de panys o el bumping són mètodes habituals emprats pels lladres que són considerats furts i no robatoris, amb les conseqüències negatives que aquest detall suposa per la important reducció que tindrà en la cobertura de l’assegurança contractada.

5 Característiques de les claus de seguretat anti bumping

  1. Capçals de colors per facilitar l’organització dels usuaris d’una instal·lació.
  2. Coll de la clau amb llargada suficient per travessar portes de seguretat.
  3. Clau d’alpaca amb partícules de plata per minvar l’efecte del desgast.
  4. Gran combinatòria amb disseny específic per evitar tècniques com el bumping.
  5. Element giratori a la clau amb 3 bloquejadors de control per evitar els duplicats fraudulents.

Què entenem per seguretat de la clau anti bumping?

Principalment la protecció que ofereixen el conjunt de clau i bombí de seguretat instal·lat a la porta davant d’atacs silenciosos i d’habilitat com el bumping o el ganzuat. Al sistema de seguretat li demanem que obligui al lladre a fer soroll i a trencar físicament els elements de protecció amb una dedicació de temps determinada. L’objectiu és cridar l’atenció de veïns o vigilants per dissuadir al lladre de l’intent de robatori.

El 80% dels usuaris tenim a les nostres butxaques claus planes amb forats que fem servir per obrir les nostres portes blindades. Creiem que la clau és de seguretat quan la realitat és ben diferent.

Existeix la clau incopiable?

Tècnicament NO, però a la pràctica els sistemes amb patents vigents poden oferir una garantia legal de tindre els duplicats de les claus control·lats. Un factor determinant en la protecció del duplicat no consentit de claus de seguretat, és el que la clau tingui un element mòbil inserit amb la combinatòria o punts foradats. És una barrera tècnica molt difícil de menystenir per les empreses “pirates” que dupliquen claus sense control i sense criteri professional

En molts casos, l’existència d’una targeta de seguretat suposadament necessària pel duplicat de claus no és garantia suficient.

Comparteix aquest consell